Öğrenci Değişimi

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde 2003/2004 akademik yılında başlayan, Erasmus programı kapsamında 2004/2005 Akademik Yılından günümüze öğrenci ve öğretim üyesi değişim hareketliliği yoğun ve oldukça başarılı bir şekilde devam etmektedir. Erasmus+ Değişim Programı kapsamında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, öğrencilerine, akademik personeline ve eğitimcilerine sunduğu değişim imkanı ile onların bilgi birikimini arttırmayı ve onlara zengin bir vizyon katmayı amaçlamaktadır. Fakültemiz, Erasmus+ değişim programıyla öğrencilerinin dünyanın farklı üniversitelerinde eğitim görmesini, bu sayede okudukları bilim dallarındaki güncel gelişmeleri ve tartışmaları yakından takip eden araştırmacılara dönüşmelerini, alanlarındaki bilgi birikimlerini geliştirmeye odaklanmalarını hedeflemektedir.
Koşullar?
Erasmus+, öğrenim ve staj hareketliliği olmak üzere iki ayrı eğitim olanağı sağlamaktadır. Erasmus+, aday öğrencilerde bağlı bulundukları eğitim kurumlarında ilk yılını tamamlamış olma şartını aramaktadır. Erasmus+ öğrenim hareketliliği en az 3 aylık, en fazla ise 12 aylık bir süreyle başka bir Avrupa ülkesinde eğitime devam edilmesine olanak sağlamaktadır. Erasmus+ staj hareketliliği ise en az 2 ay en fazla 12 ay süre ile gerçekleştirilebilmektedir.

Sürecin tamamı hakkında detaylı bilgi için: Başvuru Koşulları Web Sayfası
Fakültemizin Erasmus anlaşmalarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz: Erasmus+ Anlaşmaları
Erasmus Ofisi
Edebiyat Fakültesi Erasmus Ofisi, öğrencilerimizi bilgilendirmek, başvuru süreçlerini yürütmek ve bu süreçte yardımcı olmak, resmî formları ve yazışmaları takip etmek amacıyla, gelen ve giden öğrenci ve öğretim üyesi hareketliliği başvuruları ve sorularınız için resmi tatil günleri hariç yılın tamamında açıktır.

Erasmus Ofisi İletişim:
E-Posta: vedat.edebiyat@gmail.com

Tel: 0 212 - 45557000 / 15811

Fakültemizin Erasmus Sayfası

Nedir?
Mevlana Değişim Programı, yurtiçinde eğitim veren yükseköğretim kurumları ile yurtdışında eğitim veren yükseköğretim kurumları arasında protokol kapsamında yapılan öğrenci ve öğretim elemanı değişim programıdır.

Kimler, nasıl yararlanabilir?
Mevlana Değişim Programı kapsamında öğrenci değişimine yükseköğretim kurumlarında örgün eğitim programlarına kayıtlı öğrenciler katılabilir. Değişim, yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencinin öğreniminin bir bölümünü Mevlana Değişim Programı Protokolüne taraf eğitim veren başka bir yükseköğretim kurumunda sürdürmesini içerir. Öğrenci değişimi süresi en az bir, en fazla iki yarıyılı kapsar. Yarıyıl hesabı, eğitim sistemi dikkate alınarak değiştirilebilir. Ancak değişimin toplam süresi bir eğitim-öğretim yılını aşamaz.
Ön lisans ve lisans programlarının hazırlık ve birinci sınıfında okuyan öğrenciler ile hazırlık ve bilimsel hazırlık dönemlerinde bulunan yüksek lisans ve doktora öğrencileri, esas eğitime başladıkları ilk yarıyıl için bu programdan faydalanamazlar.

Nasıl başvurulur?
Yükseköğretim kurumları, yapmış oldukları Mevlana Değişim Programı Protokollerini kendi internet sayfalarında ilan eder ve bu protokollerle belirlenmiş kontenjan dâhilinde başvuru çağrısı yapar. İmzacı yurtiçi yükseköğretim kurumları, protokol yaptıkları yurtdışı yükseköğretim kurumlarınca da aynı işlemlerin usulüne uygun bir biçimde yapılmasını takip eder. Bu ilanlarda Mevlana Değişim Programı ile programa başvuru koşulları ve başvuru süreci hakkında bilgilere yer verilir. Başvuru koşulları ve ilan tarihlerinin belirlenmesi ve değiştirilmesi konusunda YÖK Yürütme Kurulu yetkilidir.

Detaylı bilgi için İstanbul Üniversitesi Mevlana Değişim Programı Sayfasını Ziyaret Edebilirsiniz

MEVLANA PROGRAMI KAPSAMINDA İKİLİ ANLAŞMAMIZ BULUNAN
ÜNİVERSİTELER VE FAKÜLTEMİZİN BÖLÜMLERİ

AL FARABİ KAZAK MİLLİ ÜNİVERSİTESİ Çağdaş Türk Lehçeleri ve Karşılaştırmalı Dil, Coğrafya Tarih, Rus Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı, Arap Dili ve Edebiyatı

KUDÜS ÜNİVERSİTESİ Arap Dili ve Edebiyatı

AMAR TELIDJI ÜNİVERSİTESİ İngiliz Dili ve Edebiyatı, Arap Dili ve Edebiyatı Tarih, Fransız Dili ve Edebiyatı

AZERBAYCAN DEVLET PETROL VE SANAYİ ÜNİVERSİTESİ Rus Dili

AZERBAYCAN GENCE DEVLET ÜNİVERSİTESİ Coğrafya, Tarih

BAKU SLAVYAN ÜNİVERSTİESİ Pedagoji ve Psikoloji, İngilizce Tercümanlık

AZERBAYCAN BAKU DEVLET ÜNİVERSİTESİ Tarih, Filoloji, Coğrafya

BEJAIA ÜNİVERSİTESİ İngiliz Dili ve Edebiyatı Arap Dili ve Edebiyatı, Fransız Dili ve Edebiyat

HASSAN IL UNİVERSİTY Fransız Dili ve Edebiyatı

KANGWON ULUSAL ÜNİVERSİTESİ Tarih, Kore Dili ve Edebiyatı

NUKUS DEVLET PEDAGOJİ ENSTİTÜSÜ Çağdaş Türk Lehçeleri, Tarih İngiliz Dili ve Edebiyatı

ST. PETERSBURG UNİVERSİTY Sosyoloji, Coğrafya Tarih, Rus Dili ve Edebiyatı

SULTAN MOULAY SLİMANE UNİVERSİTY Arap Dili ve Edebiyatı, Fransız Dili ve Edebiyatı

KİEV MİLLİ TARAS ŞEVÇENKO ÜNİVERSİTESİ Tarih, Coğrafya Rus Dili ve Edebiyatı, Ukrayna Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı

WOOSONG ÜNİVERSİTESİ Kore Dili ve Edebiyatı, Coğrafya

8 MAYIS 1945 GUELMA ÜNİVERSİTESİ İngiliz Dili ve Edebiyatı, Fransız Dili ve Edebiyatı Arap Dili ve Edebiyatı, Türk Dili ve Edebiyatı Tarih

K. ZHUBANOV AKTÖBE BÖLGESEL DEVLET ÜNİVERSİTESİ Coğrafya, Tarih Türk Dili ve Edebiyatı

AZERBAYCAN ÜNİVERSİTESİ İngilizce Mütercim Tercümanlık

BLIDA I ÜNİVERSİTESİ Tarih, Arap Dili ve Edebiyatı

HANKUK YABANCI ÇALIŞMALAR ÜNİVERSİTESİ Kore Dili ve Edebiyatı, Alman Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı, Dilbilimi (Almanca)

HAJVERY ÜNİVERSİTESİ Urdu Dili ve Edebiyatı

MALEZYA ULUSLARARASI İSLAM ÜNİVERSİTESİ Arap Dili ve Edebiyatı

KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ Çağdaş Türk Lehçeleri ve Karşılaştırmalı Dil, Rus Dili ve Edebiyatı

OŞ DEVLET ÜNİVERSİTESİ Çağdaş Türk Lehçeleri ve Karşılaştırmalı Dil, Tarih

SINDH ÜNİVERSİTESİ Urdu Dili ve Edebiyatı, Fars Dili ve Edebiyatı Arap Dili ve Edebiyatı, Sosyoloji Arkeoloji

ÜRDÜN ÜNİVERSİTESİ Türk Dili ve Edebiyatı, Arap Dili ve Edebiyatı Arkeoloji

TİLİMSAN ÜNİVERSİTESİ İngiliz Dili ve Edebiyatı, Arap Dili ve Edebiyatı Fransız Dili ve Edebiyatı

PUTRA MALEZYA ÜNİVERSİTESİ Arap Dili ve Edebiyatı

TETOVA DEVLET ÜNİVERSİTESİ Coğrafya, İngiliz Dili ve Edebiyatı Alman Dili ve Edebiyatı, Tarih

YERMÜK ÜNİVERSİTESİ Arap Dili ve Edebiyatı, Arkeoloji

Nedir?
Kısaca “Farabi Değişim Programı” olarak adlandırılan Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programı, üniversite ve yüksek teknoloji enstitüleri bünyesinde ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim-öğretim yapan yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim üyesi değişim programıdır.
Farabi Değişim Programı, öğrenci veya öğretim üyelerinin bir veya iki yarıyıl süresince kendi kurumlarının dışında bir yükseköğretim kurumunda eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam etmelerini amaçlamaktadır. Farabi Değişim Programının uygulanmasına ilişkin ilkeler, Yönetmelik ve Esas ve Usuller tarafından ayrıntılarıyla belirlenmiştir.

Kimler, nasıl yararlanabilir?
Farabi Değişim Programı öğrencisi olabilmek için başvuran öğrencilerde aranacak asgarî şartlar şunlardır:
a) Öğrencinin, örgün eğitim verilen yükseköğretim programlarında kayıtlı ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencisi olması,
b) Ön lisans ve lisans öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının en az 2.0/4 olması,
c) Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının en az 2.5/4 olması. 100’lük sistemdeki notların 4’lük sistemdeki karşılıklarında, bu konuya ilişkin YÖK kararları esas alınır.

Nasıl başvurulur?
Yükseköğretim kurumları, yapmış oldukları Farabi Değişim Programı Protokollerini kendi İnternet sayfalarında ilan eder ve bu protokollerle belirlenmiş kontenjan dâhilinde başvuru çağrısı yapar. Bu ilanlarda, başvuru koşulları, Farabi Değişim Programı öğrenim hareketliliği ve başvuru süreci hakkında bilgilere yer verilir.

Anlaşmalı üniversiteler, kontenjanlar ve daha fazlası için İstanbul Üniversitesi Farabi Değişim Programı Koordinatörlüğü’nün web sayfasını ziyaret edebilirsiniz