Fakültemiz

Edebiyat Fakültesi, kuruluşu 1453 yılında Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethine kadar uzanan İstanbul Üniversitesi'nin en köklü ve en büyük fakültelerindendir. Edebiyat Fakültesi'nin temelleri Tanzimat'tan sonra batı tarzında üniversite kurma faaliyetleri içinde atılmıştır. Bu doğrultuda modern bir üniversite olarak Darülfünun kurulmuştur. Darülfünunda ilk dersler, İtalyan mimar Fossati'nin inşa etmekte olduğu abidevi binanın tamamlanmış bölümlerinde halka açık konferanslar şeklinde başlamıştır. (1863). Bu şekilde fizik, kimya, tabii ilimler, tarih ve coğrafya konularında halka açık dersler yapılmıştır. Yapı olarak oldukça büyük bulunan Sultanhamet'teki bu ilk binanın 1865 yılında Maliye Nezareti'ne verilmesiyle, Darülfünun Çemberlitaş'taki Nuri Paşa konağına taşınmıştır. Kısa bir süre sonra bölgede çıkan bir yangında Nuri Paşa Konağı da yanınca derslere ara verilmiştir. Darûlfünûn-ı Osmanî olarak adlandırılan ikinci devrede Darülfünun, 20 Şubat 1870'de Çemberlitaş'ta yeni yaptırılan binada öğretime başlamıştır. Tek tip programın uygulandığı bu yeni dönemde Edebiyat, Fransızca, Tarih, Coğrafya, Fizik, Matematik, Hukuk, Resim ve Mantık dersleri okutulmuştur. Birkaç yıl devam eden bu ikinci deneme çeşitli sebeplerde yarıda kalmıştır. 1900 yılında Darûlfünûn-ı Şahane'nin kurulmasıyla batı tarzında ilk Üniversite kesin bir şekilde açılmış, içinde üç kurucu fakülteden biri olarak yer alan Edebiyat ve Hikmet (Felsefe) Şubesi'nde eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri bu tarihten sonra kesintisiz olarak devam etmiştir. Fakülte ilk mezunlarını 1902 yılında vermiştir. İkinci Meşrutiyet dönemindeki gelişmelerden Edebiyat Fakültesi de etkilenmiş ve bazı düzenlemelerde bulunulmuştur. Darülfünun ders programı 1913 yılında çıkarılan bir talimatname ile yeniden düzenlenmiştir. Buna ek olarak eğitim kadrosunda değişikliklere gidilmiştir. Kurtuluş Savaşı sırasında, az sayıdaki öğrenciyle zor şartlar altında eğitim-öğretim faaliyetleri sürdürülmüştür. 1922 yılında Edebiyat Fakültesi öğrencileri ile öğretim üyesi Yahya Kemal tarafından Mustafa Kemal Atatürk'e fahri profesörlük payesinin verilmesi teklif edilmiş, 13 Kasım 1922 tarihinde yapılan Fakülte Kurulu'nda bu teklif onaylanmıştır. 1933 yılında gerçekleştirilen Üniversite Reformu ile Darülfünun İstanbul Üniversitesi'ne dönüştürülmüştür. Reformdan sonra Edebiyat Fakültesi'nde lisans derecesi için dört yıllık bir program uygulanmaya başlanmıştır. Edebiyat Fakültesi bugün itibariyle sayısı onbeş bini bulan öğrencisi ve 109 Profesör, 72 Doçent, 118 Doktor Öğretim Üyesi, 38 Öğretim Görevlisi ve 152 Araştırma Görevlisi olmak üzere toplam 489 Öğrretim elemanı ile faaliyetlerini sürdürmektedir.
Fakültemiz eğitim öğretim ve araştırma faaliyetlerini 21 bölüm 8 araştırma merkezi ile sürdürmekte ve 39 diploma programından mezun vermektedir. Fakültemiz, hem ulusal hem de uluslararası ölçekte bilime ve eğitime katkılarıyla, yetiştirdiği bilim insanları ve öğrencileriyle toplumda saygın yer edinmiştir.
Misyonumuz: İnsanlığın dil, düşünce ve kültür dünyasını disiplinlerarası işbirliği temelinde araştırmak, geliştirmek ve elde edilen sonuçları toplumla paylaşmaktır.
Vizyonumuz: Ülkemizin kültür ve eğitimindeki geleneksel öncülüğü sürdürerek uygarlıkların buluştuğu İstanbul'da dünyanın sayılı eğitim ve bilim merkezlerinden biri haline gelmektir.
Çift Anadal: Fakültemizde bir lisans diploma programına kayıtlı öğrencinin öngörülen şartları taşıması kaydıyla aynı yükseköğrenim kurumunda ikinci bir diploma programından ders alıp bu programdan ayrı bir diploma daha alabilmesine imkan vardır. Başka bir ifadeyle isteyen öğrenci aynı anda iki bölümden mezun olabilmektedir.
Yandal: Bir diploma programına kayıtlı öğrencinin öngörülen şartları taşıması kaydıyla, aynı yükseköğretim kurumu içinde başka bir diploma programı kapsamında belirli bir konuya yönelik sınırlı sayıda dersi almak suretiyle, diploma yerine geçmeyen bir belge (yandal sertifikası) alabilmelerini sağlayan programdır.
Fakültemize bağlı pek çok program lisansüstü düzeyde öğrenciyi Sosyal Bilimler Enstitüsü aracılığıyla kabul etmektedir. Güz ve Bahar dönemi olmak üzere bir eğitim-öğretim yılında iki kez başvuru yapılabilmektedir. Yüksek Lisans başvurularında Lisans Genel Not Ortalaması, ALES ve YDS puanlarının yanı sıra mülakat puanı farklı oranlarda birlikte değerlendirilir. Doktora başvurularında ise bunlara ek olarak Yüksek Lisans Genel Not Ortalaması değerlendirmeye dahil edilir. Başvurularda bölümlere göre özel durumlar olabilir ve bu her başvuru döneminde Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından ilan edilen Başvuru Kılavuzu’nda duyurulur.
Fakültemizin aylık e-bülteni digital ortamda yayınlanmaktadır. E-Bültende aylık bazda fakültede yapılan tüm etkinlikler ve farklı faaliyetler yer almaktadır.
Bülten Sayfası
Tarihi ve kültürel yapısı, yerli, yabancı akademisyen ve alanında en iyi uzmanlardan oluşan öğretim kadrosu, kaliteli eğitimi Edebiyat Fakültesini öne çıkarmaktadır. Uzun bir geçmişe sahip olan ve insan odaklı eğitim-öğretim anlayışıyla hareket eden Fakültemiz, alanlarında uzman akademisyenleriyle sosyal bilimlere yaptığı katkının yanı sıra burada edindiği bilgi birikimini topluma taşıyan binlerce öğrenci yetiştirmiş ve yetiştirmeye devam etmektedir. Fakültemizi tercih eden öğrencilerimiz de burada edinecekleri bilimsel bilgi ve yöntem neticesinde ileride uzmanlığa dayalı çeşitli meslek dallarında ülkemize ve insanlığa katkıda bulunacaklardır.
Edebiyat Fakültesi lisans programlarında eğitim almak isteyen uluslararası öğrenciler, İstanbul Üniversitesi tarafından her sene düzenlenen Uluslararası Öğrenci Sınavına (İÜYÖS) girerek başarılı olmalıdırlar. Fakültemizdeki diploma programlarının tamamı uluslararası öğrenciler için kontenjan ayırmaktadır. Yüzlerce yabancı uyruklu öğrencinin eğitim gördüğü Fakültemizde ayrıca Erasmus, Farabi ve Mevlana gibi değişim programları kapsamında belirli sürelerde eğitim görmek de mümkündür.
Edebiyat Fakültesi dahilinde eğitim veren yüksek lisans ve doktora programlarına ait işlemler Üniversitemizin Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından yürütülmektedir. Uluslararası öğrenciler, ilgili lisansüstü programların her sene güz ve bahar döneminde ilan edilen şartlarını takip etmelidirler. Birçok lisansüstü programda uluslararası öğrenciler için özel kontenjanlar bulunmaktadır. Bu kapsamda sadece diploma notu ile başvuru yapılabilmektedir. Ayrıca uluslararası öğrenciler için lisansüstü seviyede yatay geçiş kontenjanları da ilan edilmektedir.
Fakültemizde eğitim-öğretim faaliyetini sürdüren her diploma programımız tanıtım ve bilgilendirme için sosyal medya platformları üzerinden bilgilendirmede bulunduğu gibi eposta yoluyla da sorulara cevap vermektedir. Bunun için ilgi duydugunuz diploma programının tanıtım bilgilerini kontrol ediniz.
Fakültemizin sosyal medya hesapları; twitter: @iuedebiyatf , instagram: @iu_edebiyatf ve Youtube: İ.Ü Edebiyat Fakültesi kanalı üzerinden öğrenciler fakülte ile ilgili gelişmelerden ve duyurulardan haberdar olabilecek ve aynı zamanda fakülteye bu iletişim kanalları üzerinden daha hızlı ulaşabileceklerdir.