Çift Anadal ve Yandal Uygulaması

Fakültemizde okutulan lisans programlarında Çift Anadal ve Yandal yapma imkanı bulunmaktadır.


Çift Anadal Programı (ÇAP) nedir?
Bir lisans diploma programına kayıtlı öğrencinin öngörülen şartları taşıması kaydıyla aynı yükseköğretim kurumunda ikinci bir diploma programından ders alıp bu program içinde ayrı diploma alabilmesini sağlayan program.

Yandal Programı nedir?
Bir lisans diploma programına kayıtlı öğrencinin öngörülen şartları taşıması kaydıyla aynı yükseköğretim kurumunda başka bir diploma programının belirli derslerini almak suretiyle diploma yerine geçmeyen sertifika alabilmelerini sağlayan program.

Yukarıdaki açıklamalar ışığında diğer bir şekilde ifade etmek gerekirse, Fakültemizde bir lisans programına kayıtlı öğrencilerimiz, eğitimlerinin ikinci ve üçüncü yıllarında (bir ve dördüncü yılda uygulanmıyor) başka bir lisans programına çift dal/yandal eğitimi için başvurabilirler. Seçim Fakülte Dekanlığı tarafından, öğrencinin genel başarı puanı başta olmak üzere, ilgili yönetmelikler ve başvuru yapılan bölümün özel şartları (örneğin bazı dil bölümlerinde eğitim tamamen yabancı dille yapıldığı için ilgili dilden yapılan sınavda başarılı olmak gibi) çerçevesinde gerçekleştirilmektedir.

Geniş bilgi için aşağıdaki mevzuat sayfalarını ziyaret edebilirsiniz.

“İstanbul Üniversitesi Çift Anadal Programı Yönergesi” için buraya tıklayınız

“İstanbul Üniversitesi Yandal Programı Yönergesi” için buraya tıklayınız

“Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” için buraya tıklayınız