Lisans Programlarımız

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ
    Eski Türk Dili Ana Bilim Dalı
    Eski Türk Edebiyatı Ana Bilim Dalı
    Türk Halk Edebiyatı Ana Bilim Dalı
    Yeni Türk Dili Ana Bilim Dalı
    Yeni Türk Edebiyatı Ana Bilim Dalı
TARİH BÖLÜM
    Eskiçağ Tarihi Ana Bilim Dalı
    Genel Türk Tarihi Ana Bilim Dalı
    Ortaçağ Tarihi Ana Bilim Dalı
    Osmanlı Müesseleri ve Medeniyeti Ana Bilim Dalı
    Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Ana Bilim Dalı
    Yakınçağ Tarihi Ana Bilim Dalı
    Yeniçağ Tarihi Ana Bilim Dalı
COĞRAFYA BÖLÜMÜ
    Beşeri ve İktisadi Coğrafya Ana Bilim Dalı
    Bölgesel Coğrafya Ana Bilim Dalı
    Fiziki Coğrafya Ana Bilim Dalı
    Türkiye Coğrafyası Ana Bilim Dalı
DOĞU DİLLERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜM
    Arap Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı
    Fars Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı
    Urdu Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı
    Çin Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı
    Kore Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı
FELSEFE BÖLÜMÜ
    Felsefe Tarihi Anabilim Dalı
    Mantık Anabilim Dalı
    Sistematik Felsefe Anabilim Dalı
    Türk-İslam Düşüncesi Tarihi Anabilim Dalı
SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ
    Genel Sosyoloji ve Metodoloji Ana Bilim Dalı
    Kurumlar Sosyolojisi Ana Bilim Dalı
    Sosyometri Ana Bilim Dalı
    Uygulamalı Sosyoloji Ana Bilim Dalı
PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ
    Deneysel Psikoloji Anabilim Dalı
    Gelişim Psikolojisi Anabilim Dalı
    Sosyal Psikoloji Anabilim Dalı
    Uygulamalı Psikoloji Anabilim Dalı
BATI DİLLERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ
    Fransız Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı
    İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı
    Alman Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı
    Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Anabilim Dalı
    İtalyan Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı
    İspanyol Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı
    Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı

ESKİÇAĞ DİLLERİ VE KÜLTÜRLERİ BÖLÜMÜ
    Latin Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı
    Hititoloji Anabilim Dalı
    Eski Yunan Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı
ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ
    Tarihöncesi Arkeolojisi Anabilim Dalı
    Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı
    Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı
    Türk İslam Arkeolojisi Anabilim Dalı
SANAT TARİHİ BÖLÜMÜ
    Bizans Sanatı Anabilim Dalı
    Genel Sanat Tarihi Anabilimilim Dalı
    Türk İslam Sanatı Anabilim Dalı
ANTROPOLOJİ
    Fiziki Antropoloji Anabilim Dalı
    Paleoantropoloji Anabilim Dalı
    Sosyal Antropoloji Anabilim Dalı
BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ BÖLÜMÜ
    Arşivcilik Ana Bilim Dalı
    Bilgi Yönetimi ve Teknolojisi Ana Bilim Dalı
BİLİM TARİHİ BÖLÜMÜ
    Bilim Tarihi Ana Bilim Dalı
SLAV DİLLERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ
    Rus Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı
    Leh Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı
    Ukrayna Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı
TİYATRO ELEŞTİRMENLİĞİ VE DRAMATURJİ BÖLÜMÜ
    Dramaturji ve Dramatik Yazarlık Sanatı Ana Bilim Dalı
    Tiyatro Eleştirisi ve Teorisi Ana Bilim Dalı
ÇEVRİBİLİM BÖLÜMÜ
    Almanca Mütercim Tercümanlık Anabilim Dalı
    Fransızca Mütercim Tercümanlık Anabilim Dalı
    İngilizce Mütercim Tercümanlık Anabilim Dalı
TAŞINABİLİR KÜLTÜR VARLIKLARI VE ONARIMI BÖLÜMÜ
    Genel Koruma ve Onarım Ana Bilim Dalı
    Sualtı Kültür Kalıntılarını Koruma Ana Bilim Dalı
ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ
    Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Ana Bilim Dalı
MÜZECİLİK BÖLÜMÜ
    Müzecilik Ana Bilim Dalı
DİLBİLİMİ BÖLÜMÜ
    Genel Dilbilimi Ana Bilim Dalı
    Uygulamalı Dilbilimi Ana Bilim Dalı