Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü

Programın kısa tarihçesi

Fransız Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı'nın İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi çatısı altında kurulması üniversite reformuyla1933 yılında gerçekleşmiştir. Romanistik'e uzanan kökleriyle Anabilim Dalımız uzun yıllar boyunca diğer üniversitelerin Fransızca bölümleri için örnek teşkil eden, Türkiye çapında birçok bölüm ve anabilim dalında çalışmalar yapan araştırmacı, bilim insanı, eleştirmen, yazar ve çevirmen yetiştirmiş öncü bir bölümdür. Kurucuları arasında Erich Auerbach ile Leo Spitzer gibi edebiyat incelemelerinde çığır açan filologların ardından Süheylâ Bayrav, Nesterin Dirvana, Adnan Benk, Berke Vardar, Tahsin Yücel, Nuran Kutlu, Erdim Öztokat, Osman Senemoğlu gibi değerli hocaların uzun yıllar süren katkılarıyla, bugün edebiyat incelemeleri ve eleştirisi, göstergebilim ve dilbilim temelinde güncel çalışmaları yakından izleyen bir kadro görev yapmaktadır.

Programın Bilimsel Çalışma ve Araştırma Faaliyetleri

Fransız Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalının yoğun bir eğitim programı bulunmaktadır. Bir yıllık hazırlık programında, Fransızca bilmeyen veya Fransızca bilgi seviyesi düşük olan öğrencilere yönelik temel Fransızca öğrenimi verilmektedir. Birinci sınıftan itibaren dilbilgisi dersleriyle öğrencilerin Fransızca seviyelerini geliştirmeye devam etmenin yanı sıra, edebiyat ve dilbilim içerikli derslerle öğrencinin Fransız edebiyatı, kültürü ve tarihi hakkında bilgi sahibi olmasını amaçlanmaktadır. Ortaçağ Edebiyatı’ndan başlayarak 21. yüzyıl edebiyat anlayışına ve yazınsal üretimlerine gelinceye dek Fransız edebiyat tarihinin her aşaması, tüm akımları, ayrıca tiyatro, dilbilim, yazınsal eleştiri ve göstergebilim gibi disiplinler ders programımızda yer almaktadır.

Öğretim üyesi ve elemanları

Prof.Dr. ARZU MEHLİKA KUNT ( Ana Bilim Dalı Bşk.)
Prof.Dr. NEDRET (ÖZTOKAT) KILIÇERİ
Prof.Dr. NURCAN DELEN KARAAĞAÇ
Dr.Öğr.Üyesi BUKET KARSLI
Dr.Öğr.Üyesi SELİN GÜRSES ŞANBAY
Dr.Öğr.Üyesi HÜSEYİN NECMİ ÖZTÜRK
Dr.Öğr.Üyesi BÜLENT ÇAĞLAKPINAR
Öğr. Gör. Dr. SELDAĞ BANKIR MESÇİOĞLU
Arş.Gör. ÇAĞATAY YILMAZ​

Öğretim elemanlarının ulusal/uluslararası ödül, patent, TÜBİTAK vb. alanlardaki ödül-proje başarıları

Palmes Académiques Şövalye nişanı - Prof. Dr. Arzu Mehlika KUNT (2015) Palmes Académiques Şövalye nişanı - Prof. Dr. Nedret KILIÇERİ (2007)

Programın lisans seviyesinde eğitim-öğretim hedefleri, kontenjan, imkanları, akreditasyon durumu, varsa hazırlık sınıfı hakkında bilgi

https://yokatlas.yok.gov.tr/lisans.php?y=105610167

Çift anadal ve yandal imkanı, başvuru şartları, öğrenim süreleri

3. yarıyıldan itibaren, gerekli şartları (Fransızca sınavından 75 puan almak) yerine getirdikleri takdirde öğrencilerimiz Yandal ve Çift Anadal programlarından faydalanabilirler.

Program/bölümde bulunan öğrenci kulüpleri

Anabilim Dalımızda Frankofoni adlı bir öğrenci kulübü bulunmaktadır. Uzun yıllardan beri kendisini sürekli yenileyerek çalışmalarına devam eden kulübümüz, başta Film Okumaları ve Edebiyat Sohbetleri olmak üzere birçok etkinlik düzenleyen, faal bir yapıdadır. Bugüne dek çok sayıda akademisyen, yazar ve sanatçı kulüp etkinliklerinin konuğu olmuştur. Biz Anabilim Dalı hocalarının da katkısıyla edebiyat, sinema, bilim, Fransız Kültürü gibi alanlarda etkinlikler düzenleyen kulüp, etkinlik mekanı olarak İstanbul Üniversitesi imkanlarının yanısıra Fransız Kültür Merkezi, Notre Dame de Sion Lisesi, Pera Müzesi ve İstanbul Modern Müzesi gibi alanları kullanmaktadır.

Lisansüstü Eğitim

Yüksek Lisans ve Doktora programlarımıza başvuru yapmak isteyen öğrencilerimizin sağlamaları gereken şartlar: 1-Lisans mezunu olmak (Doktora için Yüksek Lisans mezunu olmak) 2- ALES sınavına girmiş ve yeterli puan almış olmak 3- ÜDS / KPDS ve YÖK tarafından eşdeğerliği kabul edilmiş Yabancı Dil sınavlarından birine girmiş ve yeterli puan almış olmak 4- Anabilim Dalı tarafından yapılan mülakata girmek 5- Minimum kabul puanları ve ağırlıkları İstanbul Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği tarafından belirlenir. Yüksek Lisans ve Doktora mülakat sınavları İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünün web sayfasından duyurulur. Türkiye'deki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından İstanbul Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ile Üniversitemiz Senatosunun belirlediği esas ve şartlar uygulanır.

Erasmus, Farabi ve Mevlana Anlaşmaları, Şartlar vb

https://erasmus.istanbul.edu.tr/tr/_
https://farabi.istanbul.edu.tr/tr/_
https://mevlana.istanbul.edu.tr/tr/_

Bölüm/program Tarafından Yayınlanan Süreli Yayın(lar)

İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü’nün yayını olan Litera: Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Dergisi – Journal of Language, Literature and Culture Studies, açık erişimli, hakemli, yılda iki kere Haziran ve Aralık aylarında yayınlanan, çok dilli bilimsel bir dergidir. 1954 yılında kurulmuştur. Anabilim Dalımız derginin editoryal sürecinde yer alarak, akademik çalışmalarıyla katkılarını sürdürmektedir.

Programın Lisans ve Lisansüstü Seviyede Eş Değer Bölümlerden/Programlardan Ayıran Özellikler

Anabilim Dalımızda Lisans ve Lisansüstü seviyelerinde verilen Edebiyat, Dilbilim ve Göstergebilim dersleri, içerik bakımından Anabilim Dalımız ile aynı adı taşıyan diğer bölüm müfredatlarından ayrılmaktadır. Prof.Dr. Arzu Kunt Karşılaştırmalı Edebiyat, 21. yüzyıl Fransız Edebiyatı, Absürt Edebiyat ve Tiyatro alanlarındaki çalışmalarıyla Anabilim Dalımızı farklı bir noktaya taşırken, Dilbilim ekseninde de Prof.Dr.Nurcan D. Karaağaç her zaman dilbilimdeki en güncel gelişmeleri öğrencilerimizle paylaşmaktadır. Prof.Dr. Nedret Kılıçeri ise göstergebilim düzleminde Anabilim Dalımızın ön plana çıkmasını sağlamıştır. Göstergebilimin kurucusu olan ünlü bilim insanı Algirdas J. Greimas'ın da yıllarca ders verdiği Anabilim Dalımız, göstergebilim çalışmalarında öncü konumdadır. Bunun yanısıra Anabilim Dalı Başkanımız Prof.Dr. Arzu Kunt, öğretim üyelerimiz Prof.Dr. Nedret Kılıçeri ve Prof.Dr. Nurcan Delen Karaağaç'ın Fransız bilim insanları ve araştırmacılarıyla olan köklü bağları sayesinde, Anabilim Dalımızın bir ayağı her zaman yurtdışında olmuştur. Bu sayede de Anabilim Dalımız, bünyesinde Lisansüstü seviyede araştırma yapmak isteyen öğrenci veya araştırmacılara çağdaş bir bakış açısı kazandırma konusunda öne çıkmaktadır.

Program Mezunlarının Çalışabilecekleri, Çoğunlukla Yöneldikleri İş Alanları

Mezunlarımız donanımlarına göre eğitim kurumları, yayınevleri, çeviri büroları, medya kuruluşları, bakanlıklar, turizm ve özel sektör alanlarında çalışma fırsatı bulabilirler.

Uluslararası Öğrencilerin Lisans Programına Kabul Şartları

https://yos.istanbul.edu.tr/tr/_

Uluslararası öğrencilerin lisansüstü programlara kabul şartları

Yatay geçiş kontenjanları ve kontenjanlara başvurabilecek öğrencilerin programları, anabilim / anasanat / bilim / sanat dalı / program başkanlıklarının görüşü alınarak ilgili enstitü yönetim kurulu önerisi ve Senato kararıyla belirlenir ve ilân edilir. Bu ilanlar İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünün web sayfasından takip edilebilir:
https://sosyalbilimler.istanbul.edu.tr/tr/_

Programın sosyal medya hesapları

Twitter : @iufransizdili
Frankofoni Kulübü : @istuniffk

Programın kısa tarihçesi

İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Edebiyat Fakültesi'nin en eski birimlerinden biri olup, 1930'lu yılların sonunda, Erich Auerbach ve Halide Edip Adıvar başkanlığında, Türk kültürü ve İngiliz edebiyatı arasındaki etkileşime katkıda bulunmak amacı ile kurulmuştur. Anabilim Dalında, geçmiş yıllarda, Vahit Turan, Mina Urgan, Berna Moran, Tatyana Moran, Sencer Tonguç, Özcan Başkan, Cevat Çapan, Akşit Göktürk gibi ilk kuşak öğretim üyelerinin yanı sıra Lale Akalın, İnci Birdal, Murat Belge, Oya Berk, Nebile Direkçigil, Zeynep Ergun, Nural Yasin ve Murat Seçkin ders vermiştir.

Programın Bilimsel Çalışma ve Araştırma Faaliyetleri

Anabilim Dalımız, Araştırma Üniversitesinin bir birimi olarak, öğrencilere araştırma olanakları sağlamaya çalışmanın yanı sıra çeşitli başvurular, davetler ve Erasmus+ ile her seviyede öğrenci ve akademik kadronun yurt dışı üniversitelerde araştırmalarını sürdürebilmesi için olanaklar sağlar. Akademik kadro uzmanlık alanlarında yeni araştırma projelerine yoğunlaşmayı hedeflerken bu kapsamda öğrenci de yetiştirmeye devam eder.

Öğretim üyesi ve elemanları

Prof.. Esra Melikoğlu (Anabilim Dalı Başkanı)
Doç. Canan Şavkay
Doç. Yıldız Kılıç
Dr. Öğr. Üyesi Arpine Mızıkyan
Dr. Öğr. Üyesi Ferah İncesu
Dr. Öğr. Üyesi Buket Akgün
Dr. Öğr. Üyesi Özlem Karadağ
Öğr. Gör. Ayşegül Deniz Toroser
Araş. Gör. Zöhre Baş Korkmaz
Araş. Gör. Zehra Aydın Koçak
Araş. Gör. Deniz Ayyıldız
Araş. Gör. Meryem Senem Başçı

Öğretim elemanlarının ulusal/uluslararası ödül, patent, TÜBİTAK vb. alanlardaki ödül-proje başarıları

Proje: The Josiah Trent Memorial Foundation Endowment Fund/ Duke University/ Engaged Theater and Politics (Dr. Öğr. Üyesi Özlem Karadağ)
Proje: Kyoto Seika Üniversitesi, Kyoto, Japonya'da, "İngiliz Edebiyatı Eserlerinin Çizgi Roman, Manga ve Animelerdeki Alımlamaları"(Dr. Öğr. Üyesi Buket Akgün)

Programın lisans seviyesinde eğitim-öğretim hedefleri, kontenjan, imkanları, akreditasyon durumu, varsa hazırlık sınıfı hakkında bilgi

YKS Puan Türü: Dil, Başarı Sırası: 6703, Akreditasyon Yok.

Çift anadal ve yandal imkanı, başvuru şartları, öğrenim süreleri

Bölüm öğrencilerimiz diğer bölümler tarafından verilen kontejana başvurabilir.

Program/bölümde bulunan öğrenci kulüpleri

Edebi Eleştiri Kulübü

Lisansüstü Eğitim

Puan Türü: ALES SÖZEL ve YDS.
Başvuru şartları ve tarihleri her sene Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından ilan edilir.

Erasmus, Farabi ve Mevlana Anlaşmaları, Şartlar vb

Erasmus Anlaşmaları:
İSPANYA UNIVERSIDAD ALMERİA
FRANSA UNIVERSITE DE LIMOGES
POLONYA PEDAGOCICAL UNIVERSITY OF CRACOW
SLOVENYA UNIVERSITY OF MARIBOR
İTALYA UNIVERSITA DEGLI STUDI G D ANNUNZIO
MACARİSTAN UNIVERSITY OF MISKOLC
ROMANYA OVIDIUS UNIVERSITY OF CONSTANTA
MAKEDONYA INTERNATIONAL BALKAN UNIVERSITY
LETONYA LATVIAN ACADEMY OF CULTURE
Mevlana: https://mevlana.istanbul.edu.tr/tr/_
Farabi: https://farabi.istanbul.edu.tr/tr/_

Bölüm/program Tarafından Yayınlanan Süreli Yayın(lar)

Bölümümüz tarafından yılda iki kere çıkarılan ve Batı edebiyatları, kültürleri, dilbilim vb. konularda yazılar kabul eden LİTERA, ESCI ve ULAKBİM gibi indekslerce taranan hakemli bir dergidir.

Programın Lisans ve Lisansüstü Seviyede Eş Değer Bölümlerden/Programlardan Ayıran Özellikler

Anabilim Dalımızın programı ülkemizin en eski ve en köklü İngiliz Dili ve Edebiyatı programlarından biridir. Programımız lisans aşamada kronolojik ve çok yönlü ilerler, lisansüstü aşamalarda ise 20. ve 21. yüzyıla odaklanır ve konusunda uzman öğrenciler yetiştirmeyi hedefler. Her aşamada İngilizce eğitim veren Anabilim Dalımız program içeriklerinin yoğunluğu ve ders çeşitliliği gibi konularda diğer benzerlerinden ayrılır. Lisansta her edebi dönem ve tür konusunda iyi bir altyapı ve donanıma sahip öğrenciler yetiştirirken, lisansüstü programlarda 20. yüzyıl ve sonrasına odaklanarak yenilikçi uzmanlaşma ve araştırma alanları geliştirmeyi hedefler. Lisans ve Lisansüstü programların ders ve/veya tez aşamalarında sunduğu Erasmus+ gibi olanakların yanı sıra, Araştırma Üniversitesi olanaklarını da öğrencilerine sunar.

Program Mezunlarının Çalışabilecekleri, Çoğunlukla Yöneldikleri İş Alanları

Öğretmenlik, Çeviri, Özel Sektör, Akademisyenlik, Yazarlık, Yayıncılık, İletişim ve Reklamcılık Sektörleri

Uluslararası Öğrencilerin Lisans Programına Kabul Şartları

Öğrenci İşleri Bürosu başvuru sürecine ilişkin websitesinde duyurular yapacaktır.

Uluslararası öğrencilerin lisansüstü programlara kabul şartları

Uluslararası öğrenciler için kabul şartları ve kontenjanlar her sene Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından ilan edilmektedir. İngiliz Dili ve Edebiyatı Lisansüstü Programlarının eğitim dili İngilizce olduğundan tezler İngilizce yazılmaktadır.

Programın sosyal medya hesapları

Twitter: @iuingilizdili | Instagram: iuingilizedebiyati | Facebook: iuidesanatkultur

Programın kısa tarihçesi

Alman Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı ilk kez 1933’te Almanya’daki Nasyonal Sosyalist idarenin baskısından kaçan Alman bilimciler tarafından kurulan Romanoloji Bölümü içerisinde bir yan dal olarak kuruldu; daha sonra 1942’de Romanoloji’den ayrılarak ‘Alman Filolojisi’ adıyla bağımsız bir kürsü niteliği kazandı. Kuruluş aşamasında ilk önce üç yarıyıl Prof. Henning Brinkmann, ardından Prof. Walter Kranz önemli rol oynadılar. 1933’te Prof. Leo Spitzer’in asistanı olarak onunla birlikte gelen Traugott Fuchs 1978’e kadar ders verdi; ayrıca 1948’den itibaren değişik süreler gelen Prof. Gerhard Fricke bölümün gelişmesinde, öğretim üyelerinin yetişmesinde etkili oldu. Yukarıda adı geçen Alman öğretim üyelerinin yanında yetişmiş olan birinci kuşak Türk öğretim üyeleri Prof. Dr. Safinaz Duruman ve Prof. Dr. Şara Sayın anabilim dalımızın gelişmesine önemli katkıda bulunmuşlardır. Prof. Sayın ve Prof. Duruman’dan sonra ise yine onların öğrencileri olan Prof. Dr. Nilüfer Kuruyazıcı, Prof. Dr. Yüksel Özoğuz ve Prof. Dr. Şeyda Ozil anabilim dalımızın orta kuşak temsilcileri olarak kendilerinden sonra gelen öğretim kadrosunu yetiştirme görevini üstlenmişlerdir.

Programın Bilimsel Çalışma ve Araştırma Faaliyetleri

Ayrıntılı bilgi için: https://almandili-edebiyat.istanbul.edu.tr/tr/akademikkadro

Öğretim üyesi ve elemanları

Prof. Dr. Mahmut Karakuş (Anabilim Dalı Başkanı)
Prof. Dr. Canan Şenöz Ayata
Prof. Dr. Ersel Kayaoğlu
Dr. Öğr. Üyesi Şebnem Sunar
Dr. Öğr. Üyesi Barış Konukman
Araş. Gör. Dr. İrem Atasoy
Öğr. Gör. Günay Develi
Öğr. Gör. Ahmet Solak
Öğr. Gör. Julia Völker

Programın lisans seviyesinde eğitim-öğretim hedefleri, kontenjan, imkanları, akreditasyon durumu, varsa hazırlık sınıfı hakkında bilgi

Alman Dili ve Edebiyatı programı, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeylerinde eğitim vermektedir. Ülkemizin koşulları ve öğrencilerimizin beklentisi doğrultusunda yeniden belirlediğimiz programımızın temel amacı, Alman dili, edebiyatı ve kültürü temelinde öğrencilerin kültürlerarası ve disiplinlerarası bir bakış açısı kazanmasıdır. Anabilim Dalımızda öğrenim dili Almanca'dır. Öğrencilerin dersleri izleyebilmeleri için ileri düzeyde Almanca bilgisine sahip olması gerekmektedir. Almanca dil bilgisi yetersiz olan öğrencilere 2012-2013 öğretim yılından başlayarak hazırlık sınıfında Almanca öğretilmektedir. Ayrıca: https://yokatlas.yok.gov.tr/lisans.php?y=105610061

Lisans eğitimi sekiz yarıyılı kapsar. İlk iki yarıyılda haftalık 20, diğer yarıyıllarda haftalık 16 kredilik ders işlenir. İlk iki yıl Alman Dili ve Edebiyatı eğitiminin temelini oluşturan dilbilim ve edebiyat dersleri yapılır. Bu sürede Alman dili, edebiyatı ve kültürüne ilişkin genel bilgiler aktarılır, Almanca dil becerisinin geliştirilerek alanın gerektirdiği uzmanlık düzeyine getirilmesi amaçlanır. Öğrencilere edebiyat metinlerinden yola çıkarak yabancı dilde metin okuyup yazabilme, metni çözüp anlayabilme, okuduğu metnin özünü çıkarabilme, özetleyebilme ve aktarabilme becerileri kazandırmaya yönelik çalışmalar yaptırılır. Ders programı ilk iki yılda dilbilgisi, yazılı anlatım ağırlıklı olarak düzenlenmiştir. Ayrıca edebiyat ve dilbilim derslerinde, 3. ve 4. yıllara hazırlık niteliğinde uzmanlık alan bilgileri kazandırılır.

Ardından 3. ve 4. yıllarda öğrencilerin okuduğu metni, tek yönlü değil, tüm boyutlarıyla anlayıp onunla hesaplaşabilmesini, metinleri farklı bakış açılarından eleştirebilmesini ve eleştirel bir bakış açısı kazanmasını amaçlayan bir program uygulanır. Böyle bir bakış açısı kültürlerarası ve disiplinlerarası bir çalışmayı gerektirdiğinden, edebiyat tarihinin yanı sıra kültür tarihi de ders konuları arasında önemli bir ağırlığa sahiptir. Derslerin başlıca konuları arasında, Almanya’daki sosyal ve politik yapı, tarihsel gelişmeler, düşünce ve sanat alanındaki temel görüşler sayılabilir. 3. yarıyıldan başlayarak sunulan çeşitli seçmeli derslerin yanı sıra 5. yarıyıldan 8. yarıyıla kadar Edebiyat Çevirisi, Uzmanlık Dili (Wirtschaftsdeutsch) ve Medya Semineri olmak üzere üç grupta toplanan ve öğrencilere belli mesleklere yönelik donanımlar kazandırılmaya çalışan seçmeli dersler de sunulmaktadır. Anabilim Dalımızdan mezun olan öğrenciler, Alman dili, edebiyatı ve kültürüne dair edindikleri bilgiler, ayrıca disiplinlerarası ve kültürlerarası bir çalışma yöntemi sayesinde yalnızca Alman değil, Batı kültürüne ilişkin genel bir eleştirel bakış açısı kazanırlar.


Çift anadal ve yandal imkanı, başvuru şartları, öğrenim süreleri

Lisans öğrencilerimizin Fakültemiz bünyesindeki diğer lisans programlarına, Fakültemiz tarafından ilan edilen kontenjanlar dahilinde ve gerekli koşulları yerine getirmek kaydıyla çift anadal ve yandal öğrenimi görme amacıyla başvuru yapma olanağı bulunmaktadır.
Ayrıntılı başvuru ve kabul koşulları için:
1- https://cdn.istanbul.edu.tr/FileHandler2.ashx?f=istanbul-universitesi-cift-anadal-programi-yonergesi-14.05.2020-13.pdf
2-http://cdn.istanbul.edu.tr/statics/ogrenci.istanbul.edu.tr/wp-content/uploads/2014/03/WEB-Yandal-yönergesi.pdf

   
Lisansüstü Eğitim

1. Lisans (Yüksek Lisans için) / Yüksek Lisans (Doktora için) mezunu olmak 2. ALES sınavına girmiş ve yeterli puan almış olmak 3. Özel koşul olarak, YDS veya YÖK tarafından eşdeğerliliği kabul edilmiş bir yabancı dil sınavına girmiş ve Almanca dilinde en az 80 puan almış olmak 4. Anabilim Dalı tarafından yapılan mülakata girmek.
Minimum kabul puanları ve ağırlıkları İstanbul Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ve Senatonun belirlediği koşullar çerçevesinde saptanmaktadır.
Ayrıntılı bilgi için: https://sosyalbilimler.istanbul.edu.tr/tr/_

Erasmus, Farabi ve Mevlana Anlaşmaları, Şartlar vb

Almanya'daki aşağıda adları yer alan üniversitelerle lisans ve lisansüstü düzeyde Erasmus anlaşmalarımız bulunmaktadır:
1-Freie Universität Belin
2-Universität zu Köln
3- Univeristät Hamburg
4- Universität zu Paderborn
5-Bergische Universität Wuppertal.
Anlaşmalar, bir ya da iki yarıyıl süreli değişimi kapsamaktadır.
Ayrıntılı bilgi için ayrıca bkz. https://erasmus.istanbul.edu.tr/tr/_

   
Bölüm/program Tarafından Yayınlanan Süreli Yayın(lar)

Alman Dili ve Edebiyatı Dergisi - Studien zur deutschen Sprache und Literatur dergisinde, Alman dili ve edebiyatına odaklanılarak yapılan edebiyat bilimi, dilbilim, kültürbilimi, medyabilimi, çeviribilim ve dil öğretimi alanlarındaki disipliner ve/veya disiplinlerarası, kuramsal ve/veya uygulamalı çalışmalar yer almaktadır. Dergi bu alanlarda bilimsel bilginin paylaşıldığı global bir platform oluşturmayı amaçlar.
Dergide, araştırma makalelerinin yanı sıra, yukarıda sıralanan alanlarda yazılmış bilimsel kitapların tanıtıldığı inceleme yazılarına ve yine aynı alanlarda düzenlenen ulusal veya uluslararası kongrelerin tanıtım yazılarına da yer verilmektedir. Derginin yayın dilleri Almanca, İngilizce ve Türkçe’dir. Derginin hedef kitlesini akademisyenler, araştırmacılar, profesyoneller, lisansüstü öğrenciler ve ilgili mesleki, akademik kurum ve kuruluşlar oluşturur.
Derginin tüm giderleri İstanbul Üniversitesi tarafından karşılanmaktadır. Dergide makale yayını ve makale süreçlerinin yürütülmesi ücrete tabi değildir. Dergiye gönderilen ya da yayın için kabul edilen makaleler için işlemleme ücreti ya da gönderim ücreti alınmaz. Açık Erişim İlkesi ve Telif Hakkında bilgi için: http://sdsl.istanbul.edu.tr/tr/content/hakkimizda/acik-erisim-ilkesi. Dergi hakkında ayrıntılı bilgi için: https://sdsl.istanbul.edu.tr/tr/_

Programın Lisans ve Lisansüstü Seviyede Eş Değer Bölümlerden/Programlardan Ayıran Özellikler

Alman Dili ve Edebiyatı programı, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeylerinde eğitim vermektedir. Ülkemizin koşulları ve öğrencilerimizin beklentisi doğrultusunda yeniden belirlediğimiz programımızın temel amacı, Alman dili, edebiyatı ve kültürü temelinde öğrencilerin kültürlerarası ve disiplinlerarası bir bakış açısı kazanmasıdır. Anabilim Dalımızda öğrenim dili Almancadır. Öğrencilerin dersleri izleyebilmeleri için ileri düzeyde Almanca bilgisine sahip olması gerekmektedir. Almanca dil bilgisi yetersiz olan öğrencilere 2012-2013 öğretim yılından başlayarak hazırlık sınıfında Almanca öğretilmektedir.
Lisans eğitimi sekiz yarıyılı kapsar. Haftalık 16 kredilik ders işlenir. İlk iki yıl Alman Dili ve Edebiyatı eğitiminin temelini oluşturan dilbilim ve edebiyat dersleri yapılır. Bu sürede Alman dili, edebiyatı ve kültürüne ilişkin genel bilgiler aktarılır, Almanca dil becerisinin geliştirilerek alanın gerektirdiği uzmanlık düzeyine getirilmesi amaçlanır. Öğrencilere edebiyat metinlerinden yola çıkarak yabancı dilde metin okuyup yazabilme, metni çözüp anlayabilme, okuduğu metnin özünü çıkarabilme, özetleyebilme ve aktarabilme becerileri kazandırmaya yönelik çalışmalar yaptırılır. Ardından 3. ve 4. yıllarda öğrencilerin okuduğu metni, tek yönlü değil, tüm boyutlarıyla anlayıp onunla hesaplaşabilmesini, metinleri farklı bakış açılarından eleştirebilmesini ve eleştirel bir bakış açısı kazanmasını amaçlayan bir program uygulanır. Böyle bir bakış açısı kültürlerarası ve disiplinlerarası bir çalışmayı gerektirdiğinden, edebiyat tarihinin yanı sıra kültür tarihi de ders konuları arasında önemli bir ağırlığa sahiptir. 3. yarıyıldan başlayarak sunulan çeşitli seçmeli derslerin yanı sıra 5. yarıyıldan 8. yarıyıla kadar öğrencilere belli mesleklere yönelik donanımlar kazandırılmaya çalışan seçmeli dersler de sunulmaktadır.

   
Program Mezunlarının Çalışabilecekleri, Çoğunlukla Yöneldikleri İş Alanları

Lisans programımızdan mezun olan öğrenciler, Alman dili, edebiyatı ve kültürüne dair edindikleri bilgiler, ayrıca disiplinlerarası ve kültürlerarası bir çalışma yöntemi sayesinde yalnızca Alman kültürüne değil, Batı kültürüne ilişkin genel bir eleştirel bakış açısı kazanırlar. Bu bilgilerini daha da derinleştirmek ve Alman edebiyatı konusunda uzman filologlar olarak meslek hayatlarına ve akademik çalışmalarına devam etmek isteyenler, Alman dili ve edebiyatı yüksek lisans ve doktora programlarına devam edebilirler. Ayrıca öğrencilerimiz iletişim, tiyatro, işletme, Avrupa Birliği vb. alanlarda yüksek lisans öğrenimine devam edebilmekte, Alman dili ve edebiyatı alanındaki edindikleri bilgiler ve çok yönlü bakış açısı, onlara bu açıdan avantaj sağlamaktadır.

Uluslararası Öğrencilerin Lisans Programına Kabul Şartları

Lisans düzeyinde, İÜYÖS Sınavı sonuçlarına göre yurtdışından öğrenci kabul edilmektedir. Kontenjan, koşul, açıklamalar ve program öğrenci sıralamaları dair ayrıntılı bilgi için:
1-https://yos.istanbul.edu.tr/tr/content/tercih/kontenjan
2-http://cdn.istanbul.edu.tr/FileHandler2.ashx?f=iuyos2018puansira-29052019.pdf

   
Uluslararası öğrencilerin lisansüstü programlara kabul şartları

Türkiyedeki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından İstanbul Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve Üniversitemiz Senatosunun belirlediği esas ve şartlar uygulanır.

Programın kısa tarihçesi

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Anabilim Dalı, 1980’li yılların başlarında “Anabilim Dalı” statüsü kazanmadan önce, Amerikan kültürü ve edebiyatı kapsamlarında yürütülen çeşitli akademik çalışmalar, 1930’lu yılların sonunda Halide Edip Adıvar başkanlığında kurulan İngiliz Filolojisi bünyesinde sürdürülmekteydi. Yüksek Öğretim Kurulu kararıyla 1982 yılında “Amerikan Dili ve Edebiyatı” olarak ilk öğrencilerini kabul eden Anabilim Dalımız, 1987 yılında isim değişikliğine uğrayarak “Amerikan Kültürü ve Edebiyatı” olarak şu anki halini almıştır ve günümüze uzanan bu zaman dilimi içerisinde lisans, yüksek lisans ve doktora düzeylerinde eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir.

Programın Bilimsel Çalışma ve Araştırma Faaliyetleri

Anabilim Dalımızın öğrencilere sunduğu akademik eğitim, önde gelen uluslararası üniversitelerde benzer programlardakine denk bir müfredat doğrultusunda, edebiyat, kültür, tarih alanlarında derslerden oluşmaktadır. “Amerikan Edebiyatı” başlığı altında verilen temel derslerde, roman, şiir, tiyatro, kısa öykü türlerinde metinler kronolojik olarak ele alınır. Bu derslerde geleneksel olarak dönemleri ve akımları temsil eden belli başlı yazarlar ve eserleri kadar, geleneğin dışladığı ya da merkezden uzakta tuttuğu metinler ve türlerin örneklerine de yer verilmektedir. Kültür alanındaki derslerde ise, Amerikan tarihinin ve kültürünün temelinde yatan kavramlardan yola çıkarak, eleştirel bir yaklaşımla, edebi ve kültürel ürünler incelenmektedir. Ayrıca, sadece Amerikan edebiyatına odaklanmakla kalmayıp, günümüz edebiyat ve kültür kuramları ışığında, edebiyat ile edebiyat dışı disiplinlerin ilişkilerinin ele alındığı “Edebiyat ve Tarih”, “Edebiyat ve İdeoloji”, “Edebiyat ve Bilinçdışı” gibi dersler müfredatımızda sunulmaktadır.

Öğretim üyesi ve elemanları

Prof. Dr. Hasine Şen Karadeniz
Dr. Öğr. Üyesi İrfan Cenk Yay
Dr. Öğr. Üyesi Kudret Nezir Yunusoğlu
Dr. Öğr. Üyesi Sinem Yazıcıoğlu
Dr. Öğr. Üyesi Yasemin Güniz Sertel
Öğr. Görevlisi Özge Öktem Yay
Arş. Gör. Dr. Aşkın Çelikkol
Arş. Gör. Eser Pehlivan

Öğretim elemanlarının ulusal/uluslararası ödül, patent, TÜBİTAK vb. alanlardaki ödül-proje başarıları

Dr. Öğr. Üyesi İrfan Cenk Yay: YAY İ. C. , Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik, TÜBİTAK, Aralık 2013Programın lisans seviyesinde eğitim-öğretim hedefleri, kontenjan, imkanları, akreditasyon durumu, varsa hazırlık sınıfı hakkında bilgi

Anabilim Dalımızın Lisans seviyesinde misyonu, edebiyatın, dünyaya ve hayata dair basmakalıp düşünce ve önyargıları sorgulayan dönüştürücü işlevinden hareketle ve edebi/kültürel metinler üzerinden, Amerikan kültürü ve tarihine ve bunların dünya tarihi ve kültürleriyle etkileşim sürecine eleştirel açıdan bakan akademik çalışmalar yapmaktır. Bu misyondan hareketle vizyonumuz, tarihsel, kültürel ve edebi ürünleri karşılaştırmalı bakış açılarıyla irdeleyebilecek yetenekte öğrenciler ve araştırmacılar yetiştirmek; eğitim kadromuzun ve başarılı öğrencilerimizin uluslararası akademik dünyaya yenilikçi ve özgün katkıda bulunacak çalışmalar sürdürmesine destek olmaktır. Her yıl 80 kişilik kontenjanıyla bölümümüzün İngiliz Dil puan türü ile, sınavda ilk dokuz bine giren öğrencileri kabul etmektedir. Bölümümüz akreditasyon şartlarını oluşturmak ve taleplerini karşılamak adına hazırlık yapma sürecindedir. Yabancı Diller Fakültesi bünyesinde, İngilizce yeterlilik sınavının geçilememesi durumunda programımızın bir yıllık hazırlık sınıfı bulunmaktadır.


Çift anadal ve yandal imkanı, başvuru şartları, öğrenim süreleri

Anabilim Dalımız, Edebiyat Fakültesi bünyesinde tüm diploma programlarına veya fakülte dışı Siyasal Bilgiler Fakültesi için çift anadal ve yandal imkanları sunmaktadır. Çift anadal ve Yandal programlarımız, Fakülte içi 4, Fakülte dışı ise 1 kişilik kontenjan sunmaktadır ve başvuru şartı Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılacak İngilizce Seviye Tespit Sınavından 80 veya üzeri puan almaktır.

Lisansüstü Eğitim

Anabilim Dalımız, her Bahar Yarıyılında beş kişilik kontenjan ile Tezli Yüksek Lisans eğitimi vermektedir. Başvuracak öğrencilerin ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) sözel sınavından en az 65, YDS sınavından ise en az 75 puan almış olması gerekmektedir. Yüksek Lisans eğitimimizin ilk yılı ders sürecinden oluşmaktadır ve ders yılını tamamlayan öğrenciler ikinci yıllarında tez yazım aşamasına geçiş hakkı kazanırlar. Yüksek Lisans programımız için yatay geçiş kontenjanımız bulunmamaktadır.
1. Lisans mezunu olmak
2. Ales sınavına girmiş ve yeterli puan almış olmak
3. YDS veya YÖK tarafından eşdeğerliği kabul edilmiş Yabancı Dil sınavlarından birine girmiş ve yeterli puanı almış olmak
4. Anabilim Dalı tarafından yapılan mülakata girmek Minimum kabul puanları ve ağırlıkları İstanbul Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ve Senatonun belirlediği koşullar çerçevesinde saptanmaktadır.

Erasmus, Farabi ve Mevlana Anlaşmaları, Şartlar vb

Anabilim Dalımızın Erasmus değişim programı kapsamında iki üniversite ile anlaşması bulunmaktadır. Erasmus değişim programı için anlaşmalı olduğumuz üniversitelerde bulunan iki kişilik kontenjan, öğrencinin gireceği İngilizce dil sınavından alacağı puana göre belirlenmektedir ve değişim programı beş ay sürmektedir. Erasmus anlaşmalarımızın olduğu üniversiteler, Almanya’da bulunan Freie Universitaet Berlin ve Avusturya’da bulunan Karl Franzens Universitaet Graz.

Bölüm/program Tarafından Yayınlanan Süreli Yayın(lar)

Anabilim Dalımızın dahil olduğu Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümüne ait Litera: Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Dergisi açık erişimli, hakemli, yılda iki kere Haziran ve Aralık aylarında yayınlanan, çok dilli bilimsel bir dergidir. Derginin ilk sayısını 1954 yılında basılmıştır. Dergimiz Web of Science – Emerging Sources Citation Index (ESCI), MLA International Bibliography, Index Islamicus ve SOBIAD dizinlerine ek olarak, 2019 yılından itibaren TÜBİTAK ULAKBİM dizinleri tarafından taranmaktadır.

Programın Lisans ve Lisansüstü Seviyede Eş Değer Bölümlerden/Programlardan Ayıran Özellikler

Anabilim Dalımızda verilen eğitim deneyimli bir akademik kadro ileuluslararası eş değer olan bölümlerin standartlarında denk bir eğitim sunmaktadır.Mezun olan öğrencilerine alanıyla ilgili temel kavram ve kuramları özümseme imkânı vererek, tartışma ve bu bilgileri alanında uygulayacak veya sorgulayacak düzeyde bilgiye sahip olma fırsatını sunar.

Program Mezunlarının Çalışabilecekleri, Çoğunlukla Yöneldikleri İş Alanları

Anabilim Dalımızın müfredatı mesleki eğitim odaklı değildir. Bununla birlikte dört eğitim-öğretim yılı (8 dönem) boyunca ileri düzeyde yabancı dil bilgisinin yanı sıra eleştirel/analitik düşünme yetisi kazanmış olarak mezun olan öğrencilerimiz, edindikleri beceriler sayesinde eğitim, iletişim, bilişim, yayıncılık, çevirmenlik, turizm ve finans gibi alanlarda iş imkanı bulabilmektedirler.

Uluslararası Öğrencilerin Lisans Programına Kabul Şartları

Uluslararası öğrencilerin İstanbul Üniversitesi tarafından yapılan Yabancı Uyruklular Sınavına girmek ve gerekli puanı almaları gerekmektedir. Yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından İstanbul Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve Üniversitemiz Senatosunun belirlediği esas ve şartları uygulanmaktadır.

Programın kısa tarihçesi

1969’dan beri Fransız ve Roman Dilleri ve Edebiyatları Bölümü çerçevesinde seçmeli Yardımcı Sertifika veren Birimimiz, 1978’de İtalyan Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı adı altında ilk öğrencilerini alarak, dört yıllık dil ve edebiyat eğitimine başlamıştır. Anabilim Dalı’nın kurumlaşması için, Türk uyruklu öğretim görevlilerin yetiştirilmesi amaçlanmış; bu nedenle ilk kez 1986-1987 öğretim yılında Yüksek Lisans, 1995-1996 öğretim yılındaysa Doktora Programı açılarak Anabilim Dalı’ndaki araştırma görevlilerin yetiştirilmesi öncelikli hedef olarak belirlenmiştir. 2005-2006 öğretim yılından itibaren Avrupa Birliği Ortak Başvuru Metni gözetilerek hazırlanan dört yıllık lisans programı sonunda öğrencilerin C1 düzeyine ulaşabilmeleri hedeflenmektedir. 2015-2016 eğitim-öğretim yılından itibaren Yabancı Diller Yüksek Okulu bünyesinde iki yarıyıldan oluşan İtalyanca hazırlık programı açılmıştır.
Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü içinde yer alan İtalyan Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Lisans ve Yüksek Lisans programları düzeyinde İtalyan dili, edebiyatı, tarihi ve kültürü alanında eğitim veren bir birimdir. İtalyanca hazırlık programında öğrencilerimiz temel dil becerilerini kazandırmayı hedefleyen okuma, yazma ve konuşmaya yönelik dilbilgisi ve dil çalışmaları dersleri görmektedirler. Öğrenim süresi hazırlık programı dahil olmak üzere on yarıyıldan oluşmaktadır.

Programın Bilimsel Çalışma ve Araştırma Faaliyetleri

Yabancı dil olarak İtalyanca öğretimi, karşılaştırmalı dilbilim, karşılaştırmalı edebiyat, sömürgecilik sonrası edebiyat, feminist edebiyat ve eleştiri, İtalyan edebiyatı, çeviribilim vb. alanlarda bilimsel çalışmalar ve yayınlar yapılmakta, bilimsel etkinlikler düzenlenmektedir.

Öğretim üyesi ve elemanları

Doç. Dr. Sadriye Güneş Anabilim Dalı Başkan V.
Doç. Dr. Lucia Barbara Çelebi
Doç. Dr. Antonella Elia
Dr. Öğr. Üy. Cristiano Bedin
Dr. Öğr. Üy. Deniz Dilşad Karail Nazlıcan
Öğr. Gör. Raffaella Lincesso
Öğr. Gör. Silvana Memaj
Öğr. Gör. Paolo Praticò
Arş. Gör. Dilara Duymaz

Öğretim elemanlarının ulusal/uluslararası ödül, patent, TÜBİTAK vb. alanlardaki ödül-proje başarıları

Doç. Dr. Sadriye Güneş: IPHRAS – Interphraseologie für Stüdien-und Berufsmobile (Avrupa Birliği Öğrenim ve Çalışma Hareketliliğine Yönelik Çok Dilli Frazeoloji Modulleri Tasarımı ve Online Öğretimi) AB Destekli Proje, 2013-2014;
Cultural Heritage and Local Development along the Southern Border of Bulgaria, 2012-2013;
Food and Cultural Identity: between the Market, the Humanities and the Social Sciences, Erasmus Intensive Program, AB Destekli Proje 2012;
PERMİT (Promote Education and Reciprocal Understanding Through Multicultural Integrated Teaching / Çokkültürlü Bütünleşik Öğretim Aracılığıyla Eğitimi ve Karşılıklı Anlayışı Teşvik Etmek), AB Destekli Proje, 2008-2009;

Doç. Dr. Barbara Çelebi:
Proje Koordinatör, CAP. 2619/2 ES. FIN. 2015 İTALYAN DİLİ EĞİTİMİ İÇİN KATKI KULLANIMI PROJESİ, İtalyan Dış İşleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı, 4000€, 01/12/2014 - 01/07/2015
Proje Koordinatör, CAP. 2619/2 ES. FIN. 2014 İTALYAN DİLİ EĞİTİMİ İÇİN KATKI KULLANIMI PROJESİ, İtalyan Dış İşleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı, 5000€, 01/12/2013 - 01/07/2014
Proje Koordinatör, CAP. 2619/2 ES. FIN. 2013 İTALYAN DİLİ EĞİTİMİ İÇİN KATKI KULLANIMI PROJESİ, Italyan Dış İşleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı, 5000€, 01/12/2012 - 01/07/2013

Doç. Dr. AntonellaElia:
Napoli l’Orientale Üniversitesi ile“NAPOLI – ISTANBUL un viaggio in tandem: Ponti, Intrecci e Incontri tra Lingue e Culture del Mediterraneo” başlıklı proje, 2019-2020; Venedik UNICORN kültür derneği ile öğrencilerin edebiyat becerilerinin geliştirilmesine yönelik proje, 2019-2020.

Programın lisans seviyesinde eğitim-öğretim hedefleri, kontenjan, imkanları, akreditasyon durumu, varsa hazırlık sınıfı hakkında bilgi

Eğitim-Öğretim Hedefleri: Anabilim Dalımızı tercih eden öğrencilerimizin İtalyan dili, edebiyatı ve kültürüyle tanışmasını, edindiği bilgi birikimini işler hale getirerek mesleki anlamda da kullanabilmesini sağlamak öncelikli hedefimizdir. Kültürlerin, dillerin kaynaşmasıyla küreselleşen dünyada İtalyan dilini, kültürünü, edebiyatını derinlemesine bilen nitelikli elemanların, kariyer yapan bilim insanlarının yetiştirilmesinin yanı sıra müfredatımızda yer alan çeviri ve özel alanlar dersleri ile son yıllarda başta sağlık turizmi olmak üzere ülkemizde gelişmekte olan alanlarda çalışacak başarılı kişilerin yetiştirilmesi Anabilim Dalımızın hedefleri arasında yer almaktadır.
YKS Puan Türü: Anabilim Dalımız YKS-Dil puan türü ile öğrenci almaktadır. 50 kontenjanı bulunan Anabilim Dalımızın 2019 yılı ortalama başarı sıralaması 397011, tavan başarı sıralaması 2276, taban başarı sıralaması ise 15935’tir.
İmkânlar: Anabilim Dalımızda öğrencilerimizin faydalanması için her dil seviyesine uygun yaklaşık 3000 İtalyanca kaynaktan oluşan bölüm kitaplığımız mevcuttur. Ayrıca İstanbul İtalyan Kültür Merkezi ve Circolo Roma ile düzenlenen toplantılar, konferanslar, sinema gösterimi ve müzik dinletisi etkinlikleri ile öğrencilerimiz birinci sınıftan itibaren aktif olarak İtalyan dili ve kültürü ile iç içe bulunmaktadır.
Hazırlık: Hazırlık sınıfımızda İtalyan uyruklu öğretim görevlilerimiz ders vermektedir ve dersler %70 oranında İtalyanca yapılmaktadır. Yıl sonunda yapılan Hazırlık Yeterlik Sınavı’ndan geçer not alan öğrencilerimiz 1. sınıfa geçmeye hak kazanır. Bölümümüze gelmeden önce İtalyanca öğrenmiş olan öğrencilerimiz güz dönemi başında yapılan İtalyanca Yeterlik Sınavını geçtikleri takdirde hazırlık sınıfını atlayarak 1. sınıfa geçmeye hak kazanırlar. Güz dönemi başında yapılan İtalyanca Yeterlik Sınavına İtalyanca bilmeyen öğrencilerimizin girmesine gerek bulunmamaktadır.

Çift anadal ve yandal imkanı, başvuru şartları, öğrenim süreleri

Edebiyat Fakültesi bünyesindeki öğrencilerin Anabilim Dalımızda Çift Anadal ve Yandal yapma imkânları bulunmaktadır. Her iki programa yerleşebilmek için öğrencilerin okudukları bölümde ikinci sınıfta olmaları ve Anabilim Dalımız tarafından yapılan İtalyanca Yeterlik Sınavından en az 70 puan almaları gerekmektedir.

Lisansüstü Eğitim

Anabilim Dalımızda Sosyal Bilimler Enstitüsü, Batı Dilleri ve Edebiyatları Anabilim Dalına bağlı olarak İtalyan Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı Yüksek Lisans programı bulunmaktadır. Başvuru koşulları için Sosyal Bilimler Enstitüsünün belirlediği sınavlardan yeterli puan almak şartı aranır. Başvuru koşulunu sağlayan öğrenciler sözlü mülakat sınavına girerler.

Erasmus, Farabi ve Mevlana Anlaşmaları, Şartlar vb

Anabilim Dalımız ile Erasmus anlaşması olan Üniversiteler:
Università Ca’ Foscari: Lisans, Doktora
Università degli Studi di Verona: Doktora
Università per Stranieri di Siena: Lisans, Doktora
Università degli Studi di Perugia: Lisans, Yüksek Lisans
Università degli Studi di Pavia: Lisans, Yüksek Lisans, Doktora
Università degli Studi di Napoli L’Orientale: Lisans, Yüksek Lisans, Doktora

Bölüm/program Tarafından Yayınlanan Süreli Yayın(lar)

Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü Yayını: Litera: Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Dergisi – Journal of Language, Literature and Culture Studie.

Programın Lisans ve Lisansüstü Seviyede Eş Değer Bölümlerden/Programlardan Ayıran Özellikler

Anabilim Dalımızın akademik kadrosunda anadili İtalyanca olan çok sayıda akademisyen yer almaktadır. İtalyan üniversiteleriyle yapılan ikili anlaşmalar çerçevesinde sağlanan fırsatlar sayesinde öğrencilerimizin İtalyan dili, edebiyatı kültürü ve tarihi hakkında bilgileri artar ve iletişim becerileri gelişir. Üniversitemizin bulunduğu şehir, mezun öğrencilerimize birçok alanda çalışma fırsatı sunmaktadır.

Program Mezunlarının Çalışabilecekleri, Çoğunlukla Yöneldikleri İş Alanları

İtalyan Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı mezunları yabancı dil olarak İtalyanca öğretimi yapan kurumlarda (özel okullar, liseler, dil kursları v.b.) öğretmenlik yapabilir; gerek resmi kurumlarda gerekse özel sektör alanında tercüman olarak çalışabilir; İtalyan şirketlerinde, banka, tekstil, dış ticaret, turizm ve sağlık turizmi ile ilgili kuruluşlarda görev alabilirler.

Uluslararası Öğrencilerin Lisans Programına Kabul Şartları

İÜYÖS çerçevesinde belirlenen kontenjan ve şartlara göre lisans programına uluslararası öğrenci kabul edilir.

Uluslararası öğrencilerin lisansüstü programlara kabul şartları

Her eğitim-öğretim dönemi için Anabilim Dalımızın lisans üstü programına uluslararası öğrenci kabulüne ilişkin kontenjanve kabul koşulları belirlenir. Danışman ve Sosyal Bilimler Enstitüsü onayı ile yabancı dilde Yüksek Lisans tezi yazımı mümkündür.

Programın kısa tarihçesi

İspanyol Dili Ve Edebiyatı Anabilim Dalı ilk kez 1986-87 döneminde eğitime başlamıştır. Kuruluş aşamasında Prof. Dr. Gül Işık ve Okt. Dr. Ricardo Campos Bloss önemli rol oynamışlardır. Prof. Dr. Ayşe Nihal Akbulut, Doç. Dr. Türkan Araz, Doç. Dr. E. Zeynep Önal ve Yard. Doç. Dr. Leman Gürlek’in farklı sürelerle başkanlık görevini yaptığı ana bilim dalımız; Türk ve İspanyol öğretim kadrosuyla güçlenerek günümüzde Doç. Dr. Ebru Yener Gökşenli’nin başkanlığında akademik faaliyetlerini geliştirerek sürdürmekte, donanımlı kadrosu ve kaliteli eğitimiyle her geçen yıl daha fazla talep görmektedir.

Programın Bilimsel Çalışma ve Araştırma Faaliyetleri

Ana bilim Dalımızda İspanyol dili, edebiyatı, kültürü ile Latin Amerika edebiyatı, kültürü ağırlıklı çalışmalar yapılmakta; bu alanda tarih,çeviri, dilbilim, edebiyat ve dil eğitimi üzerine araştırmalar yürütülmektedir.

Öğretim üyesi ve elemanları

Doç. Dr. Ebru Yener Gökşenli
Prof. Dr. Rafael Carpintero Ortega
Doç. Dr. Mehmet İlgürel
Doç. Dr. María Jesús Horta Sanz
Doç. Dr. E. Zeynep Önal
Doç. Dr. Leman Gürlek
Dr. Öğr. Üyesi María Antonia Panizo Büyükkoyuncu
Okt. Dr. Ricardo Campos Bloss
Ar. Gör. Saliha Seniz Coşkun Adıgüzel
Öğr. Gör. Diana María Ríos Hoyos

Programın lisans seviyesinde eğitim-öğretim hedefleri, kontenjan, imkanları, akreditasyon durumu, varsa hazırlık sınıfı hakkında bilgi

HEDEFLER: 1- Öğrencilerin çağdaş eğitim teknolojilerinden yararlanan öğretim elemanlarından ders almaları
2- Öğrencilerin en iyi şekilde eğitim almaları için ders malzemelerinin geliştirilmesi ve aralarında nicelik ve nitelik açısından denge sağlanması
3- Öğrencilerin İspanyol dilini tüm kurallarıyla tanıyıp uygulama becerisine sahip olmalarının ve İspanyol Edebiyatı hakkında derin bilgi sahibi olmalarının sağlanması
4- Öğrencilerin İspanyolca bilgilerinden yararlanabilecekleri alanlara yönlendirilmesi
YKS Puan Türü: Dil, Kontenjanı: 52, Öğrenci Başarı Sıralaması: 2019 yılında programa yerleştirilen son kişinin puanı 419,34, başarı sırası ise 10.285’tir.
Anabilim Dalımız akreditasyon sürecine hazırlık çalışmaları içindedir. Hazırlıkla birlikte 1+4 yıllık bir eğitim sunulmaktadır.

Çift anadal ve yandal imkanı, başvuru şartları, öğrenim süreleri

Edebiyat Fakültesi bünyesindeki öğrenciler Anabilim Dalımızda çift anadal ve yandal eğitimi alma olanağına sahiptir. Aynı şekilde, Anabilim Dalı öğrencilerimiz de şartlarını sağladıkları programların çift anadal ya da yandal programlarına katılabilirler. Çift anadal için gelecek öğrencinin en erken üçüncü, en geç beşinci dönemin başında başvuru yapması gerekir. Adaylar, Anabilim Dalımızca yapılacak İspanyolca yeterlilik sınavından en az 70 puan almalı; başvuru yaptığı yarıyıla kadar asıl programlarındaki tüm dersleri başarıyla tamamlamış olmalı ve en az 3.00 not ortalamasına sahip olmalıdır. Yandal programına başvurular en erken üçüncü, en geç altıncı yarıyılın başında yapılır. Adaylar, Anabilim Dalımızca yapılacak İspanyolca yeterlilik sınavından en az 70 puan almalı; başvuru yaptığı yarıyıla kadar asıl programlarındaki tüm dersleri başarıyla tamamlamış olmalı ve en az 2.5 not ortalamasına sahip olmalıdır. Adaylar, başvuru tarihi için Fakülte takvimini ve duyurularını takip etmelilerdir.

Program/bölümde bulunan öğrenci kulüpleri

Öğrencilerimiz fakültemizin ve üniversitemizin öğrenci kulüplerinden faydalanabilmektedirler.

Lisansüstü Eğitim

İspanyol Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı Yüksek Lisans Programı: Dört yıllık bir lisans programını tamamlayıp İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Programlarına Başvuru Kılavuzunda her başvuru döneminde sunulan şartları sağlayanlar, yüksek lisans programına başvurabilirler. Başvuru yapmak isteyen adayın İspanyol Dili ve Edebiyatı alanından mezun olması şart değildir ancak metinleri çözümlemek ve sunum, ödev gibi gereklilikleri yerine getirebilmek için İspanyolca bilmesi gerekmektedir. Öğrenci Bilimsel Hazırlık dersleriyle alan bilgisini geliştirebilir. Dersler inceleme ve tartışma ağırlıklı yapılır. Yalnızca dil ve edebiyat dersleri değil; bilimsel bir makale nasıl yazılır, bilimsel araştırma nasıl yapılır, kaynakça nasıl oluşturulur gibi soruların cevaplarının işlendiği ve uygulandığı dersler de yapılmaktadır.
İspanyol Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı Doktora Programı: Tezli yüksek lisansını tamamlayıp İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Programlarına Başvuru Kılavuzunda her başvuru döneminde sunulan şartları sağlayanlar, doktora programına başvurabilirler. Doktora aşamasındaki öğrenci, dil ve edebiyat üzerine bilimsel üretimde bulunma aşamasındadır; öğrencinin programdan mezun olmak için yazacağı tezin edebiyat dünyasına yeni bir fikir sunması beklenir.
Lisansüstü programlara başvuracak adayların Enstitü tarafından talep edilen ALES Sözel puan türüne sahip olmaları gereklidir. Dil şartı olarak ise: İspanyol Dili ve Edebiyatı Programı mezunlarının herhangi bir dilde, ÖSYM tarafından eşdeğerliği tanınan ve Uluslararası en az B2 düzeyinde olduğunu ya da YDS’den en az 65 puan aldığını gösteren dil sınavı belgesini ibraz etmesi gerekmektedir.
İspanyol Dil ve Edebiyatı Programı dışında bir programdan gelen adayların, Yüksek Lisans programı için, ÖSYM tarafından eşdeğerliği tanınan ve Uluslararası B2 seviyesinde İspanyolca dil sınavı belgesi ya da YDS'den en az 70 puan aldığını gösteren İspanyolca dil sınavı belgesi ibraz etmesi ve Bilimsel Hazırlık programına katılması gerekmektedir. Doktora Programı için İspanyol Dili ve Edebiyatı, Çeviribilim, Karşılaştırmalı Edebiyat ya da herhangi bir Filoloji Yüksek Lisans Programını tamamlamış olmak şartı aranır. İspanyol Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisans Programı dışındaki programlardan mezun öğrencilerin, ÖSYM tarafından eşdeğerliği tanınan ve uluslararası C1 seviyesinde İspanyolca dil sınavı belgesi ya da YDS'den en az 80 puan aldığını gösteren İspanyolca dil belgesini ibraz etmeleri gerekmektedir.
2020-2021 eğitim öğretim dönemi için Yüksek Lisans kontenjanımız 7, Doktora kontenjanımız 3’tür. Lisansüstü programlarımızda yatay geçiş kontenjanımız bulunmamaktadır. Programlara başvuru için adayların Enstitü takvimini ve duyurularını takip etmesi gerekmektedir.

Erasmus, Farabi ve Mevlana Anlaşmaları, Şartlar vb

Anabilim Dalımızın Farabi ve Mevlana değişim programları için kontenjanı bulunmaktadır. En aktif öğrenci değişimi ise Erasmus programında gerçekleşmektedir. Lisans düzeyinde İspanya’da Salamanca, Almería, Burgos, Castilla-La Mancha Üniversitelerinde ve Yunanistan’da Atina Kapodistrian Üniversitesi’nde; lisansüstü düzeyde ise İspanya’da Burgos Üniversitesi, İtalya’da Napoli Orientale Üniversitesi ve Yunanistan’da Atina Kapodistrian Üniversitesi’nde Erasmus programından yararlanmak mümkündür.
Erasmus+, öğrenim ve staj hareketliliği olmak üzere iki ayrı eğitim olanağı sağlamaktadır. Erasmus+, aday öğrencilerde bağlı bulundukları eğitim kurumlarında ilk yılını tamamlamış olma şartını aramaktadır. Erasmus+ öğrenim hareketliliği en az 3 aylık, en fazla ise 12 aylık bir süreyle başka bir Avrupa ülkesinde eğitime devam edilmesine olanak sağlamaktadır. Erasmus+ staj hareketliliği ise en az 2 ay en fazla 12 ay süre ile gerçekleştirilebilmektedir.
Erasmus+ öğrenim hareketliliğine başvuru yapabilme şartları için detaylı bilgi fakültemizin ilgili sayfasından takip edilebilir.

Bölüm/program Tarafından Yayınlanan Süreli Yayın(lar)

Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü bünyesinde Litera adlı dergi yayımlanmaktadır. Litera: Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Dergisi – Journal of Language, Literature and Culture Studies, edebi ve kültürel çalışmalara ilişkin teorik, kritik makaleler yayınlamayı ve bu konuların incelendiği ve araştırıldığı bir platform sağlamayı amaçlar. İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Batı Dilleri Bölümü’nün yayını olan Litera: Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Dergisi – Journal of Language, Literature and Culture Studies, açık erişimli, hakemli, yılda iki kere Haziran ve Aralık aylarında online olarak yayımlanan, çok dilli bilimsel bir dergidir. Edebiyat, sanat ve kültür alanlarında makale yayınlar. Aynı zamanda Batı Edebiyatı dışındaki edebiyat ve kültürlerle ilgili tartışmaları içeren ya da bu tartışmalara odaklanan multidisipliner yaklaşımlara da açıktır. Derginin hedef kitlesini akademisyenler, araştırmacılar, profesyoneller, öğrenciler ve ilgili mesleki, akademik kurum ve kuruluşlar oluşturur.

Programın Lisans ve Lisansüstü Seviyede Eş Değer Bölümlerden/Programlardan Ayıran Özellikler

İspanyolca uluslararası iletişimde dünya üzerinde İngilizceden sonra en çok kullanılan dildir. Tüm dünyada İspanyolca bilen kişi sayısı yaklaşık 567 milyondur. Resmi dil olarak 21 ülkede konuşulmaktadır. Böyle bir dilin edebiyatıyla birlikte öğretimini üstlenmiş Ana Bilim Dalımız 1986-87 eğitim ve öğretim yılından günümüze İspanyol ve Latin Amerika dili, edebiyatı ve kültürünün Türkiye'deki elçisi görevini görmektedir. Eğitim, turizm, çeviri, basın, ticaret alanlarında çalışan çok sayıda öğrenci yetiştirmiştir. Gerek eğitim sektöründe gerekse ülkemizle ilişkileri giderek artan Konsolosluklarda, Büyükelçiliklerde ve ticaret sektöründe çalıştırmak üzere insan yetiştirmeye devam etmektedir.

Program Mezunlarının Çalışabilecekleri, Çoğunlukla Yöneldikleri İş Alanları

Mezunlarımız öğretmenlik, mütercim tercümanlık, gazetecilik ve televizyon yayıncılığı, ithalat- ihracat, diplomasi, bankacılık, eğitimsel yazılar ve yayıncılık, telekomünikasyon, seyahat ve turizm endüstrisi, moda tasarımı alanlarına yönelmektedir.

Uluslararası Öğrencilerin Lisans Programına Kabul Şartları

Anabilim Dalımızda lisans düzeyinde yatay geçiş kontenjanı bulunmaktadır. Adayların, kabul şartları ve başvuru için Edebiyat Fakültesi duyurularını takip etmeleri gerekmektedir.

Uluslararası öğrencilerin lisansüstü programlara kabul şartları

Lisansüstü programlarımızda 2020-2021 eğitim-öğretim yılı için yurt dışı kontenjanımız bulunmamaktadır.

Programın sosyal medya hesapları

Facebook: İ.Ü. İspanyol Dili Edebiyatı
Twitter: @UEdebiyat

Programın kısa tarihçesi

Türkiye ve Yunanistan arasındaki karşılıklı kültürel ilişkiler çerçevesinde İstanbul Üniversitesi ile Atina Üniversitesi arasında imzalanan protokol doğrultusunda, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü bünyesinde, Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı 2000-2001 akademik yılında kurulmuştur. İmzalanan protokol doğrultusunda Atina Üniversitesi Felsefe Fakültesi’nde de Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı kurulmuştur. Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı 2000-2001 eğitim ve öğretim yılında lisans düzeyinde eğitime geçerek öğrenci almaya başlamıştır. Anabilim Dalı’nın öğretim dili Modern Yunanca ve Türkçedir. Lisans eğitimi süresi bir (1) yıl hazırlık sınıfıyla birlikte beş (5) yıldan oluşmaktadır.

Programın Bilimsel Çalışma ve Araştırma Faaliyetleri

Programımızda önemli edebiyatçıları anma günleri, çeşitli misafir katılımcılarla gerçekleştirilen konferanslar, Uluslararası Yunan Dili Günü kapsamında öğrencilerimizin de yer aldığı çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir.

Öğretim üyesi ve elemanları

Prof. Dr. Esin Ozansoy (Anabilim Dalı Başkanı)
Prof. Dr. Damla Demirözü
Dr. Öğr. Üyesi İrini Sarıoğlu
Öğr. Gör. Dr. Marika Bekar Pandelara
Öğr. Gör. Serap Memet
Arş. Gör. Dr. Aslı Çete
Arş. Gör. Aslı Damar Çakmak
Arş. Gör. M. Serhan Özemrah

Öğretim elemanlarının ulusal/uluslararası ödül, patent, TÜBİTAK vb. alanlardaki ödül-proje başarıları

“The East Has Set” Uzun Metraj Belgesel Filmi Birincilik Ödülü-13. Yunan Belgesel Festivali (Halkida 2019)
“Imvros Island: A Tale of Memories” Yaratıcı Belgesel Birincilik Ödülü-9. Uluslararası Londra Film Festivali (Mayıs 2016)
“Letters Never Received” En İyi Müzik Ödülü-5. Uluslararası Londra Film Festivali (Ekim 2012)
“The Silent School” Yaratıcı Belgesel Birincilik Ödülü-5. Uluslararası Londra Film Festivali (Ekim 2012)
“The Exile” En İyi Müzik Ödülü-5. Uluslararası Londra Film Festivali (Ekim 2012)
“The Exile” En İyi Belgesel Ödülü-Uluslararası Drama Film Festivali (Eylül 2010).

Programın lisans seviyesinde eğitim-öğretim hedefleri, kontenjan, imkanları, akreditasyon durumu, varsa hazırlık sınıfı hakkında bilgi

Öğrencinin Yunanca konuşma, yazma, araştırma ve inceleme yeteneklerini geliştirmek; temel dil ve edebiyat bilgilerini kavrama becerisini kazandırmak; Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatının ürünlerini bilimsel ölçütler çerçevesinde anlama ve inceleme yeterliliğine ulaşmak; ileri düzeyde çeviri yapabilmek; öğretim programı kapsamında edinilen bilgileri meslek sahasında uygulayabilecek kalifiye eleman yetiştirmek programın hedefleri arasında yer almaktadır.

Çift anadal ve yandal imkanı, başvuru şartları, öğrenim süreleri

Anabilim dalımızın belirlediği kontenjanlar dahilinde ve yapılacak Yunanca sınavından geçer not almak koşuluyla çift anadal ve yandal başvuruları kabul edilmektedir.

   
Lisansüstü Eğitim

Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı Lisans programını tamamlayan ve akademik kariyer yapmak isteyen ya da Modern Yunan dili ve edebiyatı üzerine bilgilerini bilimsel düzeyde ilerletmek amacındaki herkese açık olan Yüksek Lisans Programı, Türk bilim dünyasına yeni araştırmacıların yetişmesine katkıda bulunmaktadır.

Erasmus, Farabi ve Mevlana Anlaşmaları, Şartlar vb

Yunanistan’daki farklı üniversitelerde lisans düzeyinde Erasmus anlaşmalarımız bulunmakta olup anabilim dalımızın belirlediği kontenjanlar ve puan sıralaması dikkate alınarak öğrenci seçimi gerçekleştirilir.
İspanya Cadiz Üniversitesiyle de Erasmus anlaşmamız bulunmaktadır. Farabi ve Mevlâna Anlaşmalarımız da mevcuttur.

   
Bölüm/program Tarafından Yayınlanan Süreli Yayın(lar)

Batı Dilleri ve Edebiyatları bünyesinde çıkan LİTERA – Dil, Edebiyat, Kültür Araştırmaları Dergisi (Ulakbim –TRdizin veri tabanında taranmaktadır. Web of Science – Emerging Source Citation Index (ESCI), Sobiad ve Index Islamicus veritabanlarında dizinlenmiştir.

Programın Lisans ve Lisansüstü Seviyede Eş Değer Bölümlerden/Programlardan Ayıran Özellikler

Her yıl öğrencilerimizi Yunanistan Üniversitelerinin uluslararası yaz dil, kültür, eğitim okullarına burslu olarak göndermekteyiz. Yunanistan’ın çeşitli kurum ve kuruluşlarından aldığımız davetlerle kültür programları çerçevesinde geziler düzenlemekteyiz ve bu programlara seçilmiş başarılı lisans ve lisansüstü düzeydeki öğrencilerimiz de katılmaktadır. Yunan edebiyatından seçkin yapıtlar seçilerek, oluşturduğumuz çeviri atölyesinde, bu yapıtların çevrilme çalışmaları sürdürülmektedir.

   
Program Mezunlarının Çalışabilecekleri, Çoğunlukla Yöneldikleri İş Alanları

Resmi ve özel kurum ve kuruluşlarda (bakanlıklar, emniyet, askeri, istihbarat), çeviri, eğitim- öğretim, turizm ve seyahat, denizcilik, bankacılık, ithalat –ihracat, medya gibi alanlarda çok uluslu firmalarda çalışma olanakları bulmaktadır.

Uluslararası Öğrencilerin Lisans Programına Kabul Şartları

İyi derecede Yunanca bilmeleri gerekmektedir. Yatay geçişlerde programımıza uygun derslerinde eksiklik varsa onları tamamlamaları gerekmektedir.

   
Uluslararası öğrencilerin lisansüstü programlara kabul şartları

Yabancı ülkelerden alınmış diplomaların YÖK tarafından denkliğinin yapılması şartı esastır. Özellikle Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı Bölümlerinden mezun olunması ön koşuldur. Yabancı dilde tez yazmak mümkündür (Sosyal Bilimler Enstitüsünün Yönetmeliğine uygunsa). Yabancı öğrenci kontenjanı 3’dür.